Rozdział 2

[…]

By skutecznie się uczyć, niezależnie od wybranej formy i narzędzi, konieczne jest posiadanie ku temu odpowiednich warunków. Okoliczności sprzyjające nabywaniu wiedzy można podzielić na zewnętrzne oraz wewnętrzne. Na większość z nich masz na szczęście wpływ i przed przystąpieniem do nauki powinieneś z tego wpływu skorzystać.

Podstawowym warunkiem prawidłowej nauki jest odpowiednia koncentracja. Jeśli jesteś rozkojarzony, nawet najlepsze metody niewiele Ci pomogą. Kolejny raz czytasz jakiś akapit i wciąż łapiesz się na tym, że nie pamiętasz, co w nim jest? Przyczyną jest brak koncentracji, której poświęcam (w różnych ujęciach) niemal cały drugi rozdział tej książki.

[…]